V Jupiter clubu proběhla debata a promítání filmu na téma odpad(k)ů v lokálním i globálním kontextu

28.2.2018, 23:34 // Rubrika: Zprávy
Foto: Radek Podsedek

V sobotu 24. února na malé scéně Jupiter clubu proběhla debata a promítání filmu na téma odpad(k)ů v lokálním i globálním kontextu.

Problematice na úrovni města byla věnována první část večera, ve které vystoupil jednatel Technických služeb VM s.r.o. pan Ing. Jaroslav Mynář a po něm místní podnikatelka s bez-plastovým obchodem s potravinami, paní Hana Hikešová.

Celou debatu vedl Jan Oulehla ze Lhotek, student Agroekologie. Pan Ing. Mynář posluchače seznámil se souvislostmi a detaily procesu nakládání s odpady poté, co jsou svezeny ze sběrných míst ve městě, a osvětlil, kam směřují jednotlivé složky separovaného odpadu. Zazněly také pozitivní informace o rostoucím trendu poměru množství separovaného odpadu k celkovému objemu odpadů. Paní Hana Hikešová z Oslavice přiblížila snahu vlastní rodiny o prodej potravin bez plastových obalů. Hovořila o tom, jak se tento způsob prodeje pomalu rozšiřuje, ale zároveň s sebou nese spoustu legislativních a hygienických podmínek.

Ve druhé části večera byl promítnut film o plastech v oceánu a představena petice „Plast je past“, která cílí na evropskou legislativu v oblasti regulace jednorázových plastů a plastových odpadů vůbec. Tuto část zaštitovala mezinárodní organizace Greenpeace. Tipy, jak omezit vlastní spotřebu plastů a možnost podpoření výzvy legislativního omezení jednorázových plastů najdete zde.

Akce měla návštěvníky seznámit s nakládáním s odpady a poukázat na dopady plastů na životní prostředí, neboť tato problematika se v současné době stává globálním problémem. Za hlavní poselství večera se dá považovat tvrzení, na kterém se shodli oba hosté: nejlepším řešením problému s odpady je prevence jejich vzniku, a tudíž i rozvaha spotřebitelů už při nakupování.

Autor: Petra Macková a Tomáš Pelíšek, organizátoři akce


Součást mediální skupiny Zaostřeno ČR od Matěje Měrtla