Přesně za týden nás opět čekají velké dopravní komplikace kvůli uzavírce mostu u pošty

28.7.2017, 19:42 // Rubrika: Zprávy
Rekonstrukce mostu u pošty ve Velkém Meziříčí
Foto: Matěj Měrtl

V tomto týdnu se ve Velkém Meziříčí horečně jednalo o celkové uzavírce krajského mostu u pošty. Na radnici se sešlo vedení města se zástupci krajského a dopravního úřadu, složek IZS, se zhotovitelem a dalšími zainteresovanými stranami, aby definitivně rozhodli, jak proběhne samotná stavba. Navíc se sešli zástupci státní a městské policie, záchranářů a hasičů, aby koordinovali budoucí společný postup v průběhu opravy mostu. Termín dokončení mostu je 30. 11. 2017 a předpoklad ukončení uzavírky mostu je 15. 12. 2017.

Opravovaný most je na silnici II/602, která Velkým Meziříčím prochází směrem od Jihlavy na Brno a je ve vlastnictví kraje. „Most už vykazuje značně rozvinuté poruchy způsobené povětrnostními podmínkami, bude nahrazen novým, který umožní rozšíření jízdních pruhů. Zvýší se tak plynulost dopravy a bezpečnost všech účastníků silničního provozu,“ říká radní Kraje Vysočina pro oblast dopravy Jan Hyliš. Dále bude doplněn odbočovací jízdní pruh v návaznosti na plánované úpravy městských komunikací. Projekt pamatuje i na zlepšení bezpečnosti chodců, kteří po dokončení stavby budou moci využít nový chodník. Financování je zajištěno z Integrovaného regionálního operačního programu, který na dvacetimiliónovou akci přispěje více než 16 milióny korun.

„Spolupráci se složkami IZS už máme natrénovanou z minulých let, kdy se opravovaly krajské komunikace Sokolovská a Karlov nebo okružní křižovatka na Hornoměstské – Třebíčské. Opět počítáme s tím, že se dopravní situace ve městě výrazně zhorší, zejména díky tomu, že se kolem Velkého Meziříčí opravují dva úseky dálnice D1 (úsek 18 VM – Měřín a úsek 20 VM – Lhotka). Zejména v ranních a odpoledních špičkách je situace zhoršená i bez případných nepříjemností na dálnici. A pokud přibudou komplikace na dálnici, bude město jako vždy trvale ohroženo zácpami. Proto bych chtěl vyzvat řidiče z celé republiky, aby do Velkého Meziříčí nesjížděli, protože hlavní dopravní tepna přes město bude přerušena,“ říká starosta Radovan Necid a dodává: „Budeme jako vždy kontaktovat rádia a média, aby ve svém dopravním zpravodajství z dálnice nenabádala řidiče k objíždění dálnice přes Velké Meziříčí. Nejhorší rady jsou z řad samotných řidičů, kteří neznají souvislosti a informují tak zcela chybně,“ vysvětluje starosta Necid.

„Na velkomeziříčských webových stránkách v sekci dopravního zpravodajství najdete nejaktuálnější informace,“ říká vedoucí odboru dopravy Jiří Pospíchal a dodává: „V pátek dne 4. srpna bude od ranních hodin zcela uzavřen most na ulici Sokolovská u pošty. Ihned po jeho uzavření budou započaty přípravné práce a to zejména frézování vozovky a následující den započne vlastní demolice mostního objektu.“

Uzavírka mostu II/602-028

Uzavřen bude vjezd do ulice Moráňská od pošty, příjezd pro dopravní obsluhu (rezidenti a zásobování) bude umožněn z ulice Poříčí. Uzavřen bude dále  i vjezd do ulice Nábřeží ze směru od pošty, příjezd pro rezidenty a zásobování bude možný z ulice K Novému nádraží a z ulice Lipnice.

Provoz na ulici Bezděkov v úseku od  židovského hřbitova až k výjezdu u zimního stadionu bude dle požadavku složek IZS  upraven na jednosměrný ve směru od ulice Bezděkov na silnici II/360 ul. Vrchovecká.

Objízdné trasy:

  • Po dálnici D1 ve směru od Prahy do Brna z exitu 141 Velké Meziříčí – západ  na exit 146 Velké Meziříčí – východ.
  • Po dálnici D1 ve směru od Brna do Prahy z exitu 146 Velké Meziříčí – východ na exit 134 Měřín a odtud zpět po silnici II/602, od 19. 9. 2017 již bude možno v tomto směru sjíždět na exitu 141 Velké Meziříčí – západ.
  • Osobní vozidla, nákladní vozidla do 6t, autobusy a vozidla s konstrukční rychlostí menší než 80 km/h  mohou dále využít  stávající trasu po místní komunikaci Třebíčská a po silnici II/360 K Novému nádraží.
Autor: tisková zpráva starosty Velkého Meziříčí


Součást mediální skupiny Zaostřeno ČR od Matěje Měrtla