Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina pokračují

28.6.2017, 18:00 // Rubrika: Zprávy
Ilustrační foto: Pixabay

V úterý 27. června akceptovala Rada Kraje Vysočina Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro druhou vlnu Kotlíkových dotací vydané MŽP, které jsou realizovány v rámci specifického cíle 2.1 Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

„V této vlně rozdělilo ministerstvo životního prostředí téměř 3 422 mil. Kč a počítá s výměnou až 35 000 starých kotlů. Kraji Vysočina byla přidělena alokace ve výši 238,8 mil. Kč, ze které by mělo být podpořeno téměř dva a půl tisíce o dotaci konečných uživatelů – fyzických osob,“ uvedl Pavel Pacal, náměstek hejtmana pro regionální rozvoj a územní plánování.

Vyhlášení výzvy pro žadatele plánuje kraj do poloviny září 2017 a příjem žádostí dle příslušné legislativy o měsíc později.

V této vlně kotlíkových dotací bude podporována výměna starých kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním a emisní třídou 1 nebo 2 za nový zdroj tepla splňující ekodesign, který bude v seznamu registrovaných výrobků zapsán pro 2. kolo kotlíkových dotací. Oproti prvnímu kolu již nebude nutné v rámci projektu na výměnu zdroje tepla realizovat tzv. mikroenergetické opatření ani dokládat průkaz energetické náročnosti budovy. Náklady na tyto opatření nebudou v rámci projektu způsobilé. Další změnou definovanou MŽP je, že již nebudou podporovány kotle spalující výhradně uhlí a kombinované kotle s ručním přikládáním. Přehled zdrojů, které bude možné v druhém kole kotlíkových dotací instalovat a výši dotace uvádíme v tabulce:

Zdroj tepla Výše dotace
Kombinovaný kotel – uhlí/biomasa (pouze automatické přikládání) 75 % ze způsobilých výdajů, max. však 75 000 Kč
Kotel na biomasu – ruční přikládání 80 % ze způsobilých výdajů, max. však 100 000 Kč
Kotel na biomasu – automatické přikládání 80 % ze způsobilých výdajů, max. však 120 000 Kč
Kondenzační plynový kotel 75 % ze způsobilých výdajů, max. však 95 000 Kč
Tepelné čerpadlo 80 % ze způsobilých výdajů, max. však 120 000 Kč
Autor: tisková zpráva Kraje Vysočina


Součást mediální skupiny Zaostřeno ČR od Matěje Měrtla