Online: Odhlasují zastupitelé místní referendum k rekonstrukci náměstí?

27.6.2017, 14:58 // Rubrika: Živě, Zprávy
Návrh budoucí podoby velkomeziříčského náměstí od architekta Davida Mikuláška
Návrh budoucí podoby velkomeziříčského náměstí od architekta Davida Mikuláška

Na minulém mimořádném zasedání zastupitelstva konané 13. června odmítli zastupitelé vítězný návrh na rekonstrukci velkomeziříčského náměstí podle vítězného návrhu architekta Davida Mikuláška, který vzešel z architektonicko-urbanistické soutěže. Více z mimořádného zastupitelstva čtěte zde.

Po tomto výsledku předložil starosta Ing. Radovan Necid návrh na vyhlášení místního referenda. To pouze o jeden hlas neprošlo. V programu zasedání 25. zastupitelstva je jedním z bodů „Vyhlášení místního referenda, architektonicko-urbanistická soutěž (Náměstí a přilehlé ulice)“. Zastupitelé tedy budou znovu hlasovat o vyhlášení místního referenda.

Pokud by referendum prošlo, sami občané Velkého Meziříčí se budou moci vyjádřit, zda chtějí, aby město podepsalo smlouvu s architektem Davidem Mikuláškem o zpracování projektové dokumentace.

Autor: Matěj Měrtl

Rozhodnutí zastupitelů jsme sledovali online:

25.6.201722:47

25. zasedání zastupitelstva proběhne v úterý 27. června od 15 hodin.

27.6.201715:02

Dobrý den, vítám Vás u dnešního online přenosu ze zastupitelstva města.

27.6.201715:10
Na dnešním 25. zasedání zastupitelstva je přítomno celkem 22 zastupitelů.
Nepřítomná je pouze Mgr. Pavla Kamanová.
27.6.201715:12

Bod s vyhlášením místního referenda je v programu jako patnáctý. Brzy se opět přihlásíme …

27.6.201715:28

Bod 15. je tady!

27.6.201715:32

Tajemník města právě přednáší tento bod.

27.6.201715:33

Ke schválení bude potřeba 12 hlasů.

27.6.201715:59

V současné době zastupitelé mezi sebou diskutují …

27.6.201716:29

Diskuze nad bodem číslo 15 – Vyhlášení místního referenda stále trvá.

27.6.201716:46

Diskuze je u konce. PhDr. Marie Ripperová podala protinávrh „Zastupitelstvo města odkládá rozhodnutí o referendu do doby, kdy budou vyčerpány všechny možnosti vyplývající ze soutěžních podmínek architektonické soutěže a platné legislativy,“ tento návrh byl PŘIJAT.

27.6.201717:16

Zastupitelstvo města ukládá

I. starostovi města, aby ukončil jednací řízení bez uveřejnění s Ing. arch. Davidem Mikuláškem do 30. 6. 2017

II. starostovi města, aby zahájil jednací řízení bez uveřejnění s dalším oceněným autorem doc. Ing. arch. Miroslavem Cikánem – termín do 31. 7. 2017

III. starostovi města, aby svolal v měsíci září 2017 jednání zastupitelstva města, na kterém bude pozván doc. Ing. arch. Miroslav Cikán k prezentaci návrhu – termín do 30. 9. 2017

Tento návrh byl PŘIJAT.
27.6.201717:17

Tímto dnešní online přenos končí. Děkujeme za sledování.


Součást mediální skupiny Zaostřeno ČR od Matěje Měrtla