Na exitu 119 Velký Beranov nenajedeme ve směru na Prahu a nesjedeme od Brna

27.4.2017, 19:44 // Rubrika: Zprávy
Ilustrační foto: Pixabay

V sobotu 29. dubna a v neděli 30. dubna musí počítat řidiči projíždějící po dálnici D1 s výrazným dopravním omezením, které souvisí s pokračováním prací na modernizaci dálnice D1. Dopravní omezení se bude týkat úseku 15 mezi 112. kilometrem a 119. kilometrem dálnice.

Dopravní omezení na dálnici D1 v tomto úseku začne v sobotu 29. února ráno v 6.00 hodin a skončit by měla v neděli 30. dubna dopoledne ve 14.00 hodin. Po tuto dobu bude v úseku mezi exitem 112 Jihlava a exitem 119 Velký Beranov ve směru na Prahu vedena doprava v jednom pomocném pruhu. Ve směru na Brno bude vedena doprava v jednom pomocném pruhu v oblasti zpevněné krajnice. Po dobu omezení provozu bude stavební firma v místě doplňovat dočasná svodidla do míst staveništních vjezdů, demontovat přechodné dopravní značení z předchozí etapy modernizace, instalovat dopravní značení pro přechodnou úpravu navazující etapy modernizace.

Od neděle 30. dubna od 14.00 hodin bude ve směru na Prahu doprava v úseku mezi exitem 119 Velký Beranov a exitem 112 – Jihlava vedena ve dvou pomocných zúžených pruzích v protisměrném pásu, ve kterém bude vedena v režimu 2+2 jízdní pruhy. V levém jízdním pásu bude v tomto úseku probíhat modernizace podle stanoveného harmonogramu. Práce v tomto úseku by měly trvat do 23. srpna letošního roku.

Po dobu modernizace levého jízdního pásu dálnice D1 v úseku 15 (exit 112 Jihlava – exit 119 Velký Beranov) bude od 30. dubna do 23. srpna uzavřen sjezd u dálnice D1 ve směru od Brna a bude uzavřen nájezd na dálnici D1 na exitu 119 Velký Beranov ve směru na Prahu. Řidiči musí využít objízdné trasy.

Pokud budou řidiči chtít ve Velkém Beranově najet na dálnici D1 a pokračovat dál na Prahu, musí nejdříve najet na dálnici D1 ve směru na Brno, poté pokračovat až na exit 134 Měřín, poté pokračovat po silnici II/352 a znovu najet na dálnici D1 a pokračovat v původním plánovaném směru jízdy na Prahu. Řidiči jedoucí po dálnici D1 od Brna budou musí sjet z dálnice buď již na exitu 134 Měřín nebo až na exitu 112 Jihlava.

Ve směru na Brno bude v úseku mezi exitem 112 Jihlava a exitem 119 Velký Beranov vedena doprava ve dvou zúžených jízdních pruzích.

Na bezpečnost a plynulost provozu nejen v tomto úseku, ale také na všech dalších opravovaných úsecích na teritoriu Kraje Vysočina, budou dohlížet policejní hlídky z Dálničního oddělení Velký Beranov. V souvislosti s omezením provozu v úseku 15 a vedením provozu v jednom jízdním pásu dálnice v režimu 2+2 apelujeme na řidiče, aby se striktně řídili dopravním značením a zejména, aby dodržovali nejvyšší povolenou rychlost stanovenou v daném úseku – 80 km/h, a také aby dodržovali bezpečnostní vzdálenost za vozidlem před sebou. Jedině tehdy, když budou řidiči jezdit opatrně a chovat se k sobě ohleduplně, nebude docházet k mimořádným událostem nebo dopravním nehodám, které pak zcela zastaví a ochromí provoz na dálnici. Řidiči musí také počítat s tím, že se mohou v místě nárazově tvořit kolony, a proto je vhodné naplánovat si cestu s dostatečným předstihem.

Autor: mjr. JUDr. Dana Čírtková, PČR
Štítky:


Součást mediální skupiny Zaostřeno ČR od Matěje Měrtla