Případů podvodu na internetu přibývá. Jak jim předcházet?

13.4.2017, 18:36 // Rubrika: Krimi
Ilustrační foto: Pixabay

Žďárští kriminalisté a specialisté z odboru analytiky Krajského ředitelství policie kraje Vysočina od začátku letošního roku prověřují již několik případů majetkové trestné činnosti spadající do kategorie počítačové kriminality, kdy se pachatelé dopustili podvodu prostřednictvím internetu a sociálních sítí. V souvislosti s těmito případy apelujeme na uživatele internetu a sociálních sítí, aby byli obezřetnější při pohybu v kybernetickém prostředí a sdělování informací o své osobě a okolí.

S nástupem informačních technologií a jejich vývojem se také vyvíjí trestná činnost s tímto odvětvím související. Proto policisté počítačové kriminalitě věnují stále větší pozornost. Jedná se o trestnou činnost, která je páchána za pomoci informačních a komunikačních technologií, nebo jsou oblasti těchto technologií předmětem pachatelova útoku. Každý uživatel informačních technologií za sebou v kybernetickém prostředí zanechává určitou stopu, na základě které je snadným terčem pachatelů páchajících tuto trestnou činnost. Její objasňování je velice obtížné a za každým objasněným případem stojí hodiny práce odborníků z oboru analytiky a kriminalistů. Jedná se o kriminalitu, jež je specifická tím, že zahrnuje různé druhy trestné činnosti. Nejčastěji se jedná o majetkovou trestnou činnost, kdy hlavním pachatelovým cílem je obohacení a podvodné získání finančních prostředků.

V rámci Krajského ředitelství policie kraje Vysočina došlo v loňském roce k výraznému nárůstu počtu případů v oblasti počítačové kriminality. Oproti roku 2015, kdy policisté evidovali 285 případů (přestupků i trestných činů), se tento počet zvýšil o sto případů. V roce 2016 se jednalo o 385 případů (167 přestupků a 218 trestných činů). Z hlediska dělení dle druhu trestné činnosti páchané v oblasti informační kriminality se jedná nejčastěji o majetkovou trestnou činnost. V loňském roce se jednalo o 182 případů a oproti roku 2015 tento počet vzrostl o sedmdesát případů.

Počet případů v oblasti informační kriminality dokumentované v rámci Krajského ředitelství policie kraje Vysočina

Rok Přestupek Trestný čin Celkem
2012 96 112 208
2013 220 180 400
2014 182 187 369
2015 141 144 285
2016 167 218 385

V poslední době se velmi často objevují případy, kdy si pachatel vytipuje na sociální síti osobu a na základě informací zveřejněných na jejím profilu se na ni zaměří, osloví ji a naváže s ní přátelský vztah. Pro tyto pachatele je cílem získání důvěry, vzbuzení lítosti a soucitu a následným získáním finančních prostředků, které jim jejich oběť sama přepošle na bankovní účet. Nejprve se může jednat o malé finanční částky, ty se však s postupem času zvyšují nebo se zvyšuje četnost intervalů zasílání peněz. K navázání kontaktu a získání důvěry používají pachatelé různé historky. V mnoha případech figuruje historka o raněném vojákovi, který potřebuje finanční prostředky na léčbu a na zpáteční cestu zpět do své země. Dále se jedná o různé historky o vážně nemocných rodinných příslušnících apod. V některých případech se pachatelé snaží navázat platonický vztah a své oběti dají příslib budoucího společného soužití.

Dalším častým podvodným jednáním jsou inzeráty na prodejních portálech, kde pachatelé nabízejí k prodeji zboží, ve velké míře pocházející ze zahraničí a za velice příznivou cenu. Komunikace probíhá zprvu bezproblémově, ochotně a vstřícně. Pachatelé jsou však zdatní manipulátoři a následně docílí svého cíle. Získání finančních prostředků. Používají legendy o nutné potřebě financí na uhrazení nákladů spojených s přepravou zboží, jeho proclením a v případě zvířat jejich vyšetřením. Kupující následně neobdrží ani zakoupené zboží, ale ani mu nejsou vráceny zaslané peníze. Po nějaké době zjistí, že se stal obětí podvodu.

Dalšími velmi častými případy jsou různé žádosti na facebookových profilech o zpřístupnění osobních údajů, včetně telefonního čísla. Pachatel ve většině případů vytvoří podobný nebo totožný profil osoby, kterou uživatel profilu zná a má ji již uloženou v přátelích. Následně zašle žádost o zaslání telefonního čísla například z důvodu jeho ztráty a dále žádost o hlasování v nějaké anketě nebo soutěži a zaslání hlasovací SMS. Po zaslání požadovaných údajů pachatel zadá na internetu platební příkaz pomocí m-platby, prostřednictvím které je možné provádět platby na internetu pomocí mobilních telefonů. Hlasovací zprávou dojde k potvrzení platebního příkazu. Zaplacená částka za zboží nebo služby se následně objeví ve vyúčtování za poskytnuté telefonické služby odesílatele potvrzující SMS zprávy.

V rámci předcházení tohoto druhu kriminality by měli uživatelé internetu a sociálních sítí dbát větší opatrnosti a dodržovat základní bezpečnostní zásady:

  • pokud chcete někomu pomoci v tíživé životní situaci, obraťte se na patřičné a prověřené organizace, které se touto činností zabývají a takovou pomoc zprostředkují
  • při nákupu přes internet buďte obezřetní při platbách za zboží či služby, které jsou vyžadovány předem prostřednictvím bankovního převodu
  • na profilech sociálních sítí zveřejňujte minimum osobních údajů a informací
  • na případné žádosti o zaslání osobních údajů nereagujte a nikomu je neposkytujte, pokud si nejste jisti, s kým komunikujete
  • uživatelské jméno a heslo nepiště nikam jinam než při přihlášení ke svému účtu
  • pozorně čtěte různá upozornění, žádosti a dotazy než se někam přihlásíte nebo otevřete odkaz
  • pamatujte na skutečnost, že ve virtuálním prostředí nikdy nevíte, kdo se skrývá za osobou, se kterou komunikujete, za vašeho přítele se může pachatel jen vydávat
Autor: por. Mgr. Stanislava Miláčková, PČR


Součást mediální skupiny Zaostřeno ČR od Matěje Měrtla