Policisté dohlédnou o Velikonocích na chování řidičů

11.4.2017, 18:13 // Rubrika: Zprávy
Ilustrační foto: Pixabay

V průběhu nadcházejících Velikonoc se na území kraje Vysočina uskuteční rozsáhlá dopravně bezpečnostní akce, která bude zaměřena na chování všech účastníků silničního provozu. Policisté budou dohlížet na provoz nejen na dálnici D1 a frekventovaných silnicích I. tříd, ale zaměří se také na kontrolu řidičů, kteří budou ke svým cestám využívat silnice nižších tříd v rámci celého kraje. Dopravně bezpečnostní akce v letošním roce vzhledem k tomu, že v pátek 14. dubna je státní svátek, začne již ve středu 12. dubna a bude pokračovat až do pondělí 17. dubna.

Policisté dopravní, pořádkové a cizinecké policie z Krajského ředitelství policie kraje Vysočina v rámci loňské velikonoční dopravně bezpečnostní akce zkontrolovali na silnicích našeho kraje celkem 3 220 vozidel. Při kontrolách zjistili 558 přestupků, z nichž 531 vyřešili na místě uložením blokové pokuty v blokovém řízení. Sedmadvacet zjištěných přestupků policisté zadokumentovali a předají je k vyřešení do správního řízení.

Celkem 165 přestupků se týkalo překročení nejvyšší povolené rychlosti, kdy ve 160 případech policisté tyto přestupky vyřešili uložení blokové pokuty v blokovém řízení. Pět zjištěných přestupků jsme zadokumentovali a oznámili k vyřešení do správního řízení. Ve třinácti případech policisté zjistili, že řidič usedl za volant po předchozím požití alkoholických nápojů. Ve všech těchto případech provedené dechové zkoušky vykázaly hladiny pod jedno promile alkoholu. Ve čtyřech dalších případech měli kontrolovaní řidiči pozitivní test na přítomnost jiných omamných a návykových látek.

V 65 případech policisté v rámci kontroly zjistili, že řidiči nebo spolujezdci nepoužili za jízdy bezpečnostní pásy. Ve třech případech nebyly převážené děti řádně usazeny v dětských zádržných systémech. Všechny zjištěné přestupky vyřešili policisté uložením blokové pokuty. Dvou přestupků se řidiči dopustili na železničních přejezdech. Jednoho přestupku se dopustil chodec a jednoho cyklista. V 94 případech vyjeli řidiči na cestu s vozidlem, které bylo v nevyhovujícím technickém stavu. Dva řidiči neměli při kontrole řidičské oprávnění. Pět řidičů při silniční kontrole nepředložilo platný doklad o zákonném pojištění vozidla – tzv. zelenou kartu. Čtyři řidiči projížděli po dálnici D1 bez platné dálniční známky. Policisté ze speciálního kamion týmu se zaměřili také na kontrolu nákladní dopravy. Ve třech případech zjistili porušení zákona a dvěma řidičům uložili kauci v celkové výši 25 000 korun. Přestupek jednoho řidiče nákladního vozidla vyřešili uložením pokuty v blokovém řízení.

„Silniční provoz je v průběhu velikonočních svátků v mnohém specifický. Prodlouženému víkendu tradičně předcházejí dva dny školních prázdnin a mnozí lidé volné dny využívají k návštěvám turistických cílů, chatových oblastí či příbuzných, proto se při našich kontrolách hodláme zaměřit zejména na frekventované silnice, kde dochází ke zvýšenému počtu dopravních nehod,“ řekl k chystané dopravně bezpečnostní akci plk. Mgr. Jan Kostečka, vedoucí odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.

Dopravně bezpečnostní akce bude letos o Velikonocích zaměřená především na kontrolu, zda řidiči dodržují nejvyšší povolenou rychlost nebo zda nepožívají před jízdou alkoholický nápoj nebo jinou návykovou látku. Policisté se zaměří také na kontrolu technického stavu vozidel a obecně na dodržování všech pravidel silničního provozu. Běžný dohled nad silničním provozem bude o prodlouženém víkendu ve srovnání s běžným víkendem výrazně posílen. Do kontrol se zapojí policisté dopravní, pořádkové i cizinecké policie v rámci celého Kraje Vysočina.

Sváteční dny bývají také spojeny s pořádáním celé řady kulturních nebo společenských akcí. Na silnice také vyjíždějí méně zkušení řidiči. O velikonočních svátcích lidé tradičně konzumují ve větší míře alkoholické nápoje, což s sebou přináší nebezpečí, že za volant usedne opilý řidič. Každá dopravně bezpečnostní akce proto působí na tyto negativní jevy především preventivně.

Zvláště o velikonočním pondělí se tradičně chystá vyjet během dopoledne mnoho mužů také na jízdním kole. Je nutné zdůraznit, že pokud cyklista požívá před jízdou nebo během ní alkohol, velmi rychle a výrazným způsobem snižuje svoji schopnost jízdní kolo ovládat a snadno havaruje. Cyklista se při pádu na vozovku téměř ve všech případech bolestivě a často i vážně poraní. Mnoho lidí si ale neuvědomuje, že i cyklista je podle zákona považován za řidiče, v tomto případě nemotorového vozidla, a co se týká požívání alkoholu platí pro něho stejná pravidla jako pro řidiče motorových vozidel. Cyklistovi může být za tento přestupek uložena ve správním řízení sankce až do výše 50 000 korun.

Dopravní nehodovost o Velikonocích – srovnání let 2012 – 2016: pátek – pondělí (4 dny)

  Počet nehod Úmrtí Těžké zranění Lehké zranění Hmotná škoda Alkohol
2012 23 0 0 12 1 400 000 2
2013 53 0 3 17 3 458 000 1
2014 37 0 1 16 1 786 200 4
2015 30 1 1 6 1 321 000 0
2016 49 1 0 9 2 610 500 2
Autor: mjr. JUDr. Dana Čírtková, PČR


Součást mediální skupiny Zaostřeno ČR od Matěje Měrtla