Policisté, hasiči a záchranáři prověřili součinnost při zákroku proti šílenému střelci. Proběhlo cvičení AMOK

30.3.2017, 18:20 // Rubrika: Krimi
Ilustrační foto: Pixabay

Taktické cvičení AMOK 2017, jehož hlavním smyslem bylo procvičit spolupráci a koordinaci činností a postupů při zásahu složek Integrovaného záchranného systému Kraje Vysočina v podmínkách mimořádné události, se dnes uskutečnilo v Třebíči v objektu Střední průmyslové školy. Při taktickém cvičení zasahovalo a aktivně se do něj zapojilo padesát policistů Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.

Námět celého cvičení předpokládal, že v hlavní budově školy došlo k násilnému útoku ze strany ozbrojených osob. Do hlavní budovy školy vstoupí dva neznámí muži. Do objektu vstupují v době, kdy probíhá běžné vyučování a ve škole se nachází studenti, učitelé a další zaměstnanci a probíhá velká přestávka. Studenti i učitelé jsou rozptýleni po celé škole. Neznámí muži drží v ruce připravenou dlouhou zbraň a při prvním kontaktu se studenty okamžitě zahájí střelbu s cílem usmrtit nebo zranit co největší počet osob. Útočníci se pohybují každý samostatně a neplánovaně po vnitřních prostorách objektu za nepravidelně se opakující střelby. Jejich cílem je vyhledat učitele školy, kterým se chtějí pomstít za křivdy způsobené během studia. Střelba je však přesto směřována téměř na každou osobu, kterou střelec spatří.

Na chodbách školy, v přízemí i druhém patře zasáhnou několik osob, z nichž některým způsobí smrtelná a jiným těžká nebo lehká zranění. Nastává zmatek a panika, při kterých dochází k chaotickým pokusům o útěk a opuštění budovy. Několika studentům a učitelům se skutečně podaří z budovy uniknout a vyběhnout do některé z okolních ulic. Část osob se snaží před útokem střelce schovat se ve vnitřních prostorách školy, v učebnách, kancelářích, na toaletách i na dalších místech.

V době stále probíhajícího útoku se několik osob dovolá na linku tísňového volání 158 a informuje integrované operační středisko Krajského ředitelství policie kraje Vysočina o vzniklé události. Prvotní informace obdržené od volajících jsou však roztříštěné a není tak zřejmé o jaký počet útočníků se jedná. Informace obsahují údaje o místě události a o tom, že se zde již nachází mrtvé a zraněné osoby. Některé telefonáty obsahují i zběžný popis útočníků.

Integrované operační středisko krajského policejního ředitelství vysílá na místo policisty z organizačních článků krajského ředitelství zařazených do prvosledových hlídek. Tito policisté přijíždějí na místo události a neprodleně zahajují činnost podle plánu opatření pro případ vzniku mimořádné události AMOK – aktivní střelec. V místě zůstaly po střelbě mrtvé a zraněné osoby. Úkolem zasahujících policejních složek bylo střelce co nejrychleji eliminovat, a tím prostor, kde došlo k útoku, zajistit pro následnou záchranu zraněných osob.

Dnešní taktické cvičení bylo zaměřené na problematiku případného útoku ze strany ozbrojeného pachatele ve školském zařízení s velkým počtem zraněných a usmrcených osob. Hlavním cílem bylo ověřit si naše postupy při vzniku mimořádných událostí tohoto typu a současně ověřit součinnost s ostatními složkami integrovaného záchranného systému. V rámci služební přípravy našich policistů je pro instruktory velice důležité mít zpětnou vazbu z podobných cvičení, a to zejména proto, abychom si mohli prověřit rychlost a včasnost zásahu, a v neposlední řadě i jeho taktiku,“ doplnil k záměru cvičení plk. Mgr. Radek Malíř, ředitel Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.

Do taktického cvičení se zapojily na  tři desítky hasičů. „Primárním úkolem hasičů byla velmi úzká spolupráce se zasahujícími policisty a zdravotníky při evakuaci a záchraně postižených osob. Osoby hasiči z objektu evakuovali do předem stanoveného prostoru, kde už jim nehrozilo žádné ohrožení od potencionálního útočníka. Zdravotníkům  hasiči pomohli s nezbytným ošetřením zraněných osob. Do cvičení se zapojil také psycholog hasičů společně s týmem posttraumatické péče. Jejich úkolem bylo poskytnout psychosociální pomoc osobám zasaženým touto mimořádnou událostí“, uvedl plk. Ing. Libor Hanuška, náměstek ředitele HZS Kraje Vysočina pro Úsek IZS a operačního řízení.

Součástí cvičení byla úzká spolupráce s Nemocnicí Třebíč, která aktivovala trauma plán. Do třebíčské nemocnice bylo  postupně dovezeno čtrnáct obětí agresora – z nich čtyři byly s těžkým a deset s lehčím zraněním. Do akce bylo zapojeno na 40 zdravotníků, především z oddělení chirurgie, ARO,  ortopedie a z centrálních operačních sálů. První raněný byl přivezen před 13. hodinou zdravotnickou záchrannou službou. Jak upřesnila MUDr. Edita Richterová, náměstkyně ředitelky pro léčebnou péči, každý zraněný prošel tříděním na místě neštěstí a podle typu poranění směrován na chirurgický příjem, nebo pokud vyžadoval umělou plicní ventilaci přímo na ARO. Poslední zraněný byl ošetřen před patnáctou hodinou. Trauma plán byl aktivován ihned po nahlášení mimořádné události a do běžného režimu bylo možné přejít po ošetření posledního pacienta.

Dnešního cvičení se zúčastnili jako pozorovatelé někteří členové Bezpečnostní rady Kraje Vysočina, vedoucí představitelé všech cvičících složek, zástupci místní samosprávy, starostové měst z regionu Třebíčska, a také zástupci místních středních zařízení. Přímo na místě měli průběh cvičení možnost sledovat také zástupci sdělovacích prostředků. Taktického cvičení se zúčastnilo také devadesát studentů v roli figurantů.

„Cvičení simulující útok ozbrojeného útočníka na střední škole mělo za cíl ukázat také zaměstnancům školy, jak mají v takových situacích postupovat a spolupracovat s Policií České republiky a dalšími složkami integrovaného záchranného systému. Bohužel se v minulosti potvrdilo, že taková hrozba může reálně nastat. V případě krajských středních škol nejde o první tematické cvičení svého druhu, loni v říjnu se do podobného cvičení zapojila krajská střední škola v Pelhřimově. V minulých týdnech Kraj Vysočina navíc zval ředitele škol na přednášky, které mají posluchačům napomoci při vyhodnocování mimořádných situací a v případě, že vzniknou jak na ně reagovat,“ říká hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek, který se cvičení osobně účastnil.

Autor: mjr. JUDr. Dana Čírtková, PČR
Ilustrační foto: Pixabay


Součást mediální skupiny Zaostřeno ČR od Matěje Měrtla