Novinky v přípravě výstavby krytého bazénu ve Velkém Meziříčí

28.11.2016, 15:12 // Rubrika: Zprávy
Ilustrační foto: Pixabay

Pro příznivce výstavby krytého bazénu ve Velkém Meziříčí přinášíme několik pozitivních zpráv. Meziříčská iniciativa 2015 vedená předsedkyní Libuší Kotoučkovou a místopředsedou MUDr. Jiřím Kašem před rokem znovu otevřela možnost vybudování krytého bazénu, který by byl součástí multifunkčního aquacentra. V posledních týdnech došlo k několika důležitým jednáním.

Nejprve v rámci přípravy rozpočtu pro rok 2017 podal Jiří Kaše v roli zastupitele Velké Meziříčí žádost o vyčlenění finančních prostředků na studii proveditelnosti tohoto aquacentra. Jím navrhnutá částka 300 tisíc Kč byla snížena na 150 tisíc. O jejím schválení bude v prosinci rozhodovat zastupitelstvo města.

Poté proběhlo první setkání pracovní skupiny Projektové kanceláře MÚ za účasti zástupců města z řad politiků a úředníků. „Mé žádosti stát se členem této skupiny bylo vyhověno a věřím, že tak může být posílen vzájemný potenciál různých institucí usilujících o totéž – výstavbu krytého bazénu v našem městě. Starosta zde na můj přímý dotaz odpověděl, že Město VM o realizaci bazénu ve variantě B zájem má!“ popisuje dění Jiří Kaše. Podotýkáme, že ke zvážení byly varianty tři. Varianta A počítá s výstavbou čistého bazénu, bez dalších prvků, varianta B počítá s bazénem 25 m a dalšími prvky zážitkově-relaxačními, sportovními a rehabilitačními, varianta C pak rozšiřuje variantu B o další přičleněné prvky, jako je ubytování, komplexní stravování apod. Na závěr dostal Ing. Kozina, vedoucí odboru výstavby a regionálního rozvoje, pokyn k vyhledání vhodných uchazečů pro výběrové řízení pro vypracování studie proveditelnosti tohoto projektu. „Já jenom doufám, že vše je míněno tentokrát vážně, a že nejde jenom o chiméru, která se rozplyne ihned po dalších volbách, jak se již v našem městě bohužel stalo,“ připomněl J. Kaše předvolební slib ODS v roce 2010, podle kterého měl být bazén vybudován do konce 2014. „Volby strana vyhrála, vše utichlo…“ dodala Libuše Kotoučková.

Začátkem minulého týdne proběhla na radnici ve Velkém Meziříčí další schůzka projektového týmu. „Přizvanými hosty byl tým brněnských odborníků – architektů – spolu s odborníkem na bazénovou technologii ing. Zdeňkem Žabičkou. V úvodu schůzky starosta R. Necid konstatoval, že město od roku 2010 má jistý závazek a tou je příprava studie relaxačního zařízení včetně studie na wellness zařízení. Otázka dříve plánované multifunkční haly pak se dostává z finančních důvodů více do pozadí,“ uvedl Jiří Kaše.

Studie na výstavbu relaxačního aquacentra by měla odpovědět na základní otázky. Těmi jsou, kde by toto zařízení mohlo být, kolik to bude stát – jaké budou potenciální náklady investiční a dále provozní. „Z diskuze dále vyplynula nutnost postavit takové centrum, kam by skutečně lidi rádi chodili, nutnost vybrat pozemek v souladu s územním plánem, nutnost stanovit si rozsah vybavení, nutnost zajistit zdroj energie atd. Ing. Žabička pak přednesl několik cenných zkušeností z výstavby různých vodních center prakticky po celé republice, do diskuze vstupovali i ostatní členové komise se svými zkušenostmi,“ popsal průběh této pracovní schůzky zastupitel města J. Kaše. Podle něj je také otázkou, zda provozovat zároveň dvě zařízení – kryté aquacentrum a venkovní koupaliště, nebo jeden krytý bazén po celý rok, či tato dvě zařízení spojit do jednoho celku a podobně. „Důležité je konstatování, že pokud zastupitelstvo města nebude jiného názoru, požadovaná částka (cca 150 000 Kč) na provedení studie proveditelnosti relaxačního aquacentra by byla započtena již do základního rozpočtu města pro rok 2017,“ uzavřel J. Kaše. Snaha spolku MI 2015 tak může přinést další důležitý krok k vybudování krytého bazénu ve Velkém Meziříčí. O něj je mezi lidmi dlouhodobě velký zájem.

Autor: Meziříčská iniciativa 2015
Ilustrační foto: Pixabay

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Vložené komentáře vyjadřují názor čtenářů a Zostřeno VM za ně nenese žádnou odpovědnost. Komentáře reklamní, urážlivé, vulgární či jinak nevhodné mohou být redakcí smazány. Zaostřeno VM může kdykoliv diskuzi k článku vypnout.

Součást mediální skupiny Zaostřeno ČR od Matěje Měrtla