Jak prožít pálení čarodějnic bez úhony

27.4.2016, 19:22 // Rubrika: Zprávy
Jak prožít pálení čarodějnic bez úhony - ZaostřenoVM.com
Foto: Matěj Měrtl

Podle lidové zvyklosti se budou v předvečer prvního máje zapalovat ohně na ochranu proti létajícím čarodějnicím, které ztělesňují zlou moc. Jde o symbolickou ochranu úrody a celého hospodářství před neúspěchem. Aby neúspěchem neskončila také sama Filipojakubská noc, je třeba dodržovat několik zásad a doporučení.

Správný výběr ohniště.

Velmi důležitý je výběr místa, kde budete mít ohniště. Místo pro rozdělávání ohně by mělo být dostatečně a bezpečně izolováno od hořlavých materiálů a ohraničeno pruhem širokým až jeden metr. Od kraje lesa a lesního porostu musí být ohniště vzdáleno nejméně  50m, v případě stohu je nutné dodržet vzdálenost dvojnásobnou, tj. 100 metrů. Ohniště by mělo být také dostatečně vzdálené od budov, protože odlétající jiskry z vysoké vatry mohou velmi snadno způsobit požár střechy. Neméně důležité je také věnovat pozornost aktuální povětrnostní situaci a při silném větru oheň raději nerozdělávat vůbec. V blízkosti samotné hranice by neměla chybět dostatečná zásoba hasebních látek pro případné uhašení. Důležité je také, aby příjezdové cesty k místu pálení zůstaly průjezdné. Nikdy si nemůžete být stoprocentně jistí, že k požáru nedojde a zatarasené cesty nám případný zásah jenom zkomplikují.

Co do ohniště rozhodně nepatří!

Dříve platilo, že se na budoucí ohniště vozil všemožný odpad, který lidé doma našli. Je stále silně zakořeněna představa, že co není kovové nebo železné tak shoří. Proto na ohništích stále ještě můžeme najít pneumatiky, plasty, nádoby s vyjetým olejem, apod.  Je důležité uvědomit si, že pálení pneumatik velmi poškozuje životní prostředí a může mít i neblahé zdravotní následky. Stejně jako pálení jiných materiálů obsahujících chemické látky, tak také pálení pneumatik v otevřených ohništích je navíc pod hrozbou vysokých pokut zákonem přísně zakázáno.

Při podpalování ohniště se obrňte trpělivostí.

Pro podpálení je vhodné použít například pevný podpalovač PePo. Rozhodně nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako například benzín, naftu nebo líh. Při jejich použití se vám může oheň snadno vymknout kontrole, navíc vám může způsobit i vážné popáleniny. Tuhý podpalovač je daleko méně riskantní a ve výsledku stejně efektivní.

Přeskakování vatry je velmi nebezpečné.

Přeskakování vatry je stále velmi oblíbený druh riskantní zábavy a málokdo si ve chvíli kdy na něm oděv vzplane uvědomí, jak se správně zachovat. Pokud nemáte po ruce dostatečné množství hasební vody pro uhašení, tak se okamžitě zastavte, lehněte si a kutálejte se. Rozhodně neutíkejte! Během nebo rychlou chůzí jenom hoření podpoříte. Lehněte si na zem, pokud vám nehoří rukávy oděvu, tak si zakryjte obličej dlaněmi a kutálejte se, dokud plameny neuhasnou. Vhodné je pro uhašení také použít deku nebo jinou textilii. Nesmí se však jednat o textilie z umělých vláken.

Oheň nikdy nenechávejte bez dozoru.

Pamatujte, že oheň nesmíte nechat ani na okamžik bez dozoru. Hlídejte ho, aby se nevymknul kontrole a nedošlo k jeho nekontrolovatelnému šíření a vzniku požáru. Po ukončení pálení ohniště důkladně uhaste a ujistěte se o tom, že nemůže dojít k opětovnému vznícení.

Proč ohlásit pálení hasičům?

O ohlášení pálení čarodějnic každoročně prosíme. Ohlášením pálení zcela určitě předejdete zbytečným výjezdům hasičů k domnělým požárům. K ohlášení pálení stačí využít formuláře na našich webových stránkách www.hzscr.cz/vysocina. Vyplnění formuláře je velmi jednoduché. Pokud nemáte přístup k internetu, pak stačí telefonicky zkontaktovat operačního důstojníka Krajského operačního a informačního střediska HZS Kraje Vysočina na telefonním čísle 950 270 102 -106.

Autor: kpt. Ing. Bc. Petra Musilová – tisková mluvčí HZS Kraje Vysočina
Ilustrační foto: Matěj Měrtl

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Vložené komentáře vyjadřují názor čtenářů a Zostřeno VM za ně nenese žádnou odpovědnost. Komentáře reklamní, urážlivé, vulgární či jinak nevhodné mohou být redakcí smazány. Zaostřeno VM může kdykoliv diskuzi k článku vypnout.

Součást mediální skupiny Zaostřeno ČR od Matěje Měrtla