Přiznání k dani z příjmů za rok 2015

24.2.2016, 17:15 // Rubrika: Zprávy
Přiznání k dani z příjmů za rok 2015 - ZaostřenoVM.com

Přiznání k dani z příjmů za rok 2015 jsou poplatníci povinni podat nejpozději do pátku 1. dubna 2016. Poplatníkům, jimž přiznání zpracovává daňový poradce, nebo poplatníkům, kteří mají podle zvláštního zákona povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, se lhůta prodlužuje do pátku 1. července 2016. To platí jen, je-li příslušná plná moc k zastupování uplatněna u správce daně před uplynutím neprodloužené lhůty, tj. do 1. dubna 2016 včetně.

Informace nezbytné pro správné plnění daňových povinností k daním z příjmů jsou zveřejněny na webových stránkách Finanční správy www.financnisprava.cz.

Územní pracoviště finančního úřadu budou pracovat v rozšířených úředních hodinách:

  • v termínu od 21. 3. 2016 do 1. 4. 2016 ve všech pracovních dnech vždy do 18.00 hodin
  • o víkendových dnech pracoviště Finanční správy otevřena nebudou

Další rozšíření úředních hodin nad stanovený rámec bude zveřejněno přímo na jednotlivých pracovištích.

Pracovníci Finanční správy zajistí přijímání daňových přiznání a poskytování informací s tím spojených také formou výjezdů do vybraných obcí:

18592_1

Detailní informace o výjezdech pracovníků finančních úřadů do vybraných obcí v roce 2016 jsou zveřejněny na www.financnisprava.cz.

K vyplnění tiskopisu DAP k daním z příjmů za zdaňovací období roku 2015 a k jeho vytištění je možno využít interaktivní formuláře dostupné na webových stránkách FS. Tyto formuláře jsou určeny k „papírovému“ podání na pracovištích Finanční správy.

Zpracování a odeslání vyplněných DAP je možné i elektronicky v aplikaci EPO na Daňovém portálu FS dostupném na adrese www.daneelektronicky.cz.

Autor: tisková zpráva Finančního úřadu pro Kraj Vysočina
Ilustrační foto

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Vložené komentáře vyjadřují názor čtenářů a Zostřeno VM za ně nenese žádnou odpovědnost. Komentáře reklamní, urážlivé, vulgární či jinak nevhodné mohou být redakcí smazány. Zaostřeno VM může kdykoliv diskuzi k článku vypnout.

Součást mediální skupiny Zaostřeno ČR od Matěje Měrtla