Sociální pracovnice Domácí hospicové péče: „O jednoho uživatele pečujeme v průměru 47 dní“

19.11.2015, 17:02 // Rubrika: Rozhovory
Sociální pracovnice Domácí hospicové péče „O jednoho uživatele pečujeme v průměru 47 dní“ - ZaostřenoVM.com

Již téměř osm let působí ve žďárském okrese Domácí hospicová péče, jedno ze zařízení Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Její terénní služby využívají nevyléčitelně nemocní a umírající lidé a jejich blízcí z celého okresu Žďár nad Sázavou. Pracovníci domácí péče se denně setkávají s lidmi na konci života a prostřednictvím své činnosti umožňují nemocným dožít doma, mezi svými blízkými. Na naše otázky nám odpověděla sociální pracovnice Domácí hospicové péče Gabriela Zítková.

Gabrielo, pokuste se nám laikům stručně představit službu, kterou poskytujete. Jaké činnosti patří k vaší pracovní náplni?

Domácí hospicová péče je komplexem služeb. Patří sem zdravotní služba, kterou poskytují lékaři z oboru paliativní medicíny a léčby bolesti ve spolupráci se zdravotními sestrami, dále pak sociální služba, na které se podílím. Pečujícím rodinám pomáháme s péčí o nemocného, při osobní hygieně, při podání stravy, doprovázíme na úřady, k lékaři, pomůžeme zajistit funkční chod domácnosti, zaučíme rodinu v péči o nemocného, vyřídíme příspěvek na péči. Potřebuje-li nemocný nebo jeho rodina službu psychologa či duchovního, zprostředkujeme jejich přítomnost. V neposlední řadě je třeba zmínit možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek.

Zmínila jste lékaře. Jakým způsobem lékařská péče probíhá?

Uveďme případ onkologického pacienta, u kterého již byla ukončena léčba vedoucí k uzdravení, tzv. léčba kurativní, a začala léčba paliativní, tj. léčba zmírňující příznaky nevyléčitelného onemocnění, díky které mohou pacienti dožít a která zvyšuje jejich snesitelnost. Pacient je propuštěn z nemocnice s doporučením k paliativní léčbě. Lékař – specialista na léčbu bolesti a paliativní léčbu navštíví pacienta doma a seznámí se s jeho stavem. Nejen u onkologických pacientů vyžaduje zdravotní stav pružné reakce na mnohdy jejich rychle se měnící zdravotní stav a potřeby, které jsou naplňovány vhodně nastavenou léčbou. Lékař spolupracuje se zdravotní sestrou, která dle jeho ordinace provádí potřebné úkony. Spolupracujeme také s urology, kteří zajišťují výměnu močového katetru u mužů. Ta může být provedena v domácím prostředí.

Ten, kdo je tím nejdůležitějším článkem ve vaší péči, je člověk, o kterého pečujete. Je možné popsat, jak vypadá takový typický pacient?

Žádný z našich uživatelů není „typický“. Ačkoliv všem našim uživatelům nabízíme stejný výčet služeb, každý z nich vyžaduje velmi individuální přístup, vycházející z jeho onemocnění, z rodinného zázemí a samozřejmě i z jeho osobnosti. Obecně lze říci, že hospicový pacient je ten, u něhož je předpoklad, že při obvyklém průběhu nemoci má před sebou život v řádu týdnů či měsíců.

V Charitě pracujete již tři roky. Vnímáte v poslední době vzestup zájmu o hospicové služby?

Ano, o hospicové služby je stále větší zájem a předpokládá se, že tento trend bude nadále na vzestupu. Je to dáno měnícím se postojem společnosti, která si na rozdíl od dob socialismu opět připouští, že umírání je jev, který není třeba skrývat před zraky všech za nemocniční plentu. Pokud již medicína nemůže nabídnout nemocnému léčbu vedoucí k uzdravení a pacient je schopen o sobě rozhodovat, pak je přirozené, že chce být v závěru života doma, mezi blízkými. Díky tzv. terénním službám, jakou je Domácí hospicová péče, je možné zajistit na vysoké odborné úrovni péči zdravotní i sociální. Nesmíme zapomenout ani na fakultativní služby, díky kterým jsme schopni nemocnému zapůjčit polohovací lůžko a mnoho dalších pomůcek ulehčujících péči v domácích podmínkách.

Jak se o vaší péči dozvídají ti, kteří ji potřebují? Představujete vaše služby také širší veřejnosti?

Každoročně se v druhém říjnovém týdnu celosvětově koná Světový den hospiců

a paliativní péče, jehož smyslem je zlepšení povědomí široké veřejnosti o problematice paliativní péče cíleně zaměřené na potřeby pacientů v pokročilých stádiích nevyléčitelných nemocí. Již třetím rokem se účastníme celodiecézní akce „Koláč pro hospic“, na níž může veřejnost zakoupením chutného koláče podpořit Domácí hospicovou péči. Letošní ročník se konal v Bystřici nad Pernštejnem. V roce 2016 máme v plánu uskutečnit tuto akci ve Velké Bíteši. V březnu letošního roku jsme uskutečnili také besedu nazvanou „Tímto světem projdu jen jednou“ se známou socioložkou Jiřinou Šiklovou, kterou si přišlo poslechnout okolo 150 posluchačů. Během roku vydáváme tiskové zprávy, na veřejně přístupná místa dáváme letáčky a plakáty. Kontakt na nás je k nalezení na webu žďárské Charity.

Závěrem snad jen trochu statistiky. Lze vyčíslit, jak dlouho zhruba trvá v průměru péče o jednoho hospicového pacienta?

Vyjdeme-li z dat roku 2014, pak jsme průměrně pečovali o jednoho uživatele 47 dní.

Děkuji za rozhovor.
Lenka Šustrová
19. 11. 2015

Autor: Lenka Šustrová
Foto: Zbyněk Čech

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Vložené komentáře vyjadřují názor čtenářů a Zostřeno VM za ně nenese žádnou odpovědnost. Komentáře reklamní, urážlivé, vulgární či jinak nevhodné mohou být redakcí smazány. Zaostřeno VM může kdykoliv diskuzi k článku vypnout.

Součást mediální skupiny Zaostřeno ČR od Matěje Měrtla