Slavnostní otevření úpravny vody Mostiště

6.11.2015, 06:00 // Rubrika: Zprávy
Autor: Krajsky urad Kraje Vysocina

Tento týden byla slavnostně otevřena po celkové rekonstrukci a modernizaci úpravna vody Mostiště.

Z úpravny vody, která je v provozu už více než 50 let, je pitná voda následně distribuovaná do desítek měst a obcí v okresech Žďár nad Sázavou a Třebíč. „Tato úpravna vody slouží k úpravě surové povrchové vody odebírané z blízké vodárenské nádrže Mostiště. Vodárenská nádrž na řece Oslavě je schopna v zásobním prostoru akumulovat cca 11 mil. m3 povrchové vody,“ uvedl krajský radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád, který se předání úpravny osobně účastnil.

Náklady na rozsáhlou rekonstrukci úpravny vody Mostiště, která byla provedena v letech 2012 – 2014, dosáhly téměř 490 mil. Kč. Realizace se podařila zejména díky dotaci Evropské unie, která činila 85 % nákladů. Vlastníkem úpravny je Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko a provozovatelem VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Žďár nad Sázavou.

Nyní bude povrchová voda z vodárenské nádrže čištěna nikoliv ve dvou ale ve více než třech stupních úpravy. Součástí stavby byla mimo jiné i rekonstrukce výtlačného řadu z ÚV Mostiště do vodojemu Vídeň, včetně vlastního vodojemu Vídeň. Úpravna vody je schopna vyrobit až 200 l/s upravené (pitné) vody.

„Vodárenská nádrž Mostiště patří k nejvýznamnějším vodním nádržím na území Kraje Vysočina. Bohužel kvalita neupravené povrchové vody v této nádrži z důvodu značných aktivit a osídlení v jejím povodí není nejlepší a je ovlivněna eutrofizací. Nyní po nákladné rekonstrukci úpravny vody Mostiště bude povrchová voda čištěná na základě nejmodernějších technologií. Následně bude více jak 80 tisícům obyvatel ve dvou okresech našeho kraje přiváděna mnohem kvalitnější pitná voda“ uvedl Zdeněk Chlád.

Autor: Jaroslav Mikyna, odbor životního prostředí – Kraj Vysočina
Foto: Krajský úřad Kraje Vysočina

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Vložené komentáře vyjadřují názor čtenářů a Zostřeno VM za ně nenese žádnou odpovědnost. Komentáře reklamní, urážlivé, vulgární či jinak nevhodné mohou být redakcí smazány. Zaostřeno VM může kdykoliv diskuzi k článku vypnout.

Součást mediální skupiny Zaostřeno ČR od Matěje Měrtla