Zprovoznění opravovaných silnic okolo Velkého Meziříčí

29.8.2015, 09:20 // Rubrika: Zprávy

Už v úterý 1. září 2015 se otevřou všechny zmodernizované úseky frekventované silnice II/602 mezi Jihlavou a Velkým Meziříčím.

„Kraj Vysočina v letošním roce realizuje modernizace za více než jednu miliardu korun. Jen v tomto případě byly realizovány práce za 164 milionů korun, takto rozsáhlá modernizace mohla být zahájena i díky dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod,“ říká náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast dopravy Libor Joukl, který dnes modernizované úseky těsně před předáním do předčasného užívání osobně projel a zkontroloval.

Modernizace hlavního tahu z Jihlavy na Velké Meziříčí, který kopíruje dálnici D1, byla rozdělena do dvou projektů, které jsou součástí dlouhodobé investiční aktivity Kraje Vysočina na páteřní komunikaci II/602 mezi Pelhřimovem a hranicí s Jihomoravským krajem. „Modernizace dalších úseků na této spojnici je závislá na termínu dokončení majetkoprávní přípravy,“ vysvětluje náměstek hejtmana Libor Joukl.

II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 4. stavba – úsek č. 1
První stavbou byla modernizace komunikace II/602 mezi Velkým Meziříčím a Jabloňovem na Žďársku v délce 3,92 km a celkovými náklady ve výši asi 100 milionů korun. „Došlo zde k výměně asfaltových vrstev a zároveň k jednostrannému rozšíření silnice, aby splňovala navrhovanou kategorii S 9,5/70. Součástí projektu je také vybudování zcela nové okružní křižovatky v blízkosti napojení na D1 (Exit 146) ve Velkém Meziříčí, která nabízí řešení neuspokojivého stavu v tomto dopravně exponovaném místě. Po realizaci stavby lze očekávat zvýšení bezpečnosti dopravy i vzhledem k nižší rychlosti vozidel vjíždějících po silnici II/602 do Velkého Meziříčí,“ popsal nejpodstatnější změny Libor Joukl.

II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 7. stavba – úsek č. 1
Druhý projekt zahrnoval modernizaci úseků komunikace II/602 od křižovatky se silnicí II/351 (směr Kamenice) po Řehořov a dále průtahy Řehořovem a Měřínem v souhrnné délce 4,09 km a s celkovými náklady ve výši 64 milionů korun. „Během realizace projektu se řidiči i obyvatelé dotčených sídel museli připravit na řadu omezení včetně úplné uzavírky. Odměnou za trpělivost jim bude zvýšení komfortu jízdy po modernizované a částečně rozšířené komunikaci jak mezi sídly na trase, tak i přímo v průtazích Měřínem a Řehořovem. Velký důraz byl při rekonstrukci kladen na zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu. V prostoru křižovatky se silnicí II/351 byla z důvodu nepřehledného horizontu snížena niveleta křižovatky až o 1,1 metru, aby došlo k prodloužení rozhledu pro řidiče v místě častých dopravních nehod. Dále byla v Řehořově provedena sanace a odvodnění oboustranných železobetonových opěrných zdí, které již vykazovaly značné množství poruch,“ doplňuje Joukl.

Autor: tisková zpráva Kraje Vysočina
Foto: Kraj Vysočina

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Vložené komentáře vyjadřují názor čtenářů a Zostřeno VM za ně nenese žádnou odpovědnost. Komentáře reklamní, urážlivé, vulgární či jinak nevhodné mohou být redakcí smazány. Zaostřeno VM může kdykoliv diskuzi k článku vypnout.

Součást mediální skupiny Zaostřeno ČR od Matěje Měrtla